You Are Here: Home » ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΕΣ » Erasmus+ KA1 στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία: Μια εμπειρία ζωής!!

Erasmus+ KA1 στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία: Μια εμπειρία ζωής!!

Erasmus+ KA1 στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία: Μια εμπειρία ζωής!!

Kατά τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2019- Ιανουάριος 2021, στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονείται Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KΑ1 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία», το οποίο αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η σύνταξη της πρότασης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε από ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου οι οποίοι εντόπισαν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και δόμησαν μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία περιελάμβανε δύο βασικούς άξονες, την εκπαίδευση STEAM(Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) και τη Συμπεριληπτική Μάθηση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στην κινητικότητα προσωπικού συμμετείχαν έξι (6) εκπαιδευτικοί των Ραλλείων, οι οποίοι παρακολούθησαν δύο βασικές εκπαιδεύσεις (τρεις εκπαιδευτικοί σε κάθε course), στη Βαρκελώνη (Ισπανία). Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν ο EuropassTeacherAcademy. Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 • “AEuropeanSchoolforΑllChildren”, 04-09 Νοεμβρίου 2019

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Καρανταΐρη ΞανθήΠΕ70, Κόρακας Θεόδωρος ΠΕ79, Μπουρού Αργυρώ ΠΕ70.

 • “STEAMEducation–ForaReality-orientedandFunLearningEnvironment”, 18-23 Νοεμβρίου 2019

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: ΘεοδόσηΑγγελική ΠΕ86, Ρέλλια Μαρία ΠΕ06, Γκανά Βασιλική ΠΕ70.

Στόχος των επιλεγμένων προγραμμάτων, στόχος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα εξής θέματα:

 1. Καινοτόμες προσεγγίσεις ενός συνόλου διδακτικών αντικειμένων (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Τέχνη).
 2. Έμφαση στην Ολιστική και Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
 3. Ικανότητα ενσωμάτωσης της Tέχνης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού στο γενικό μαθησιακό περιβάλλον και το πρόγραμμα σπουδών.
 4. Ένταξη ψυχαγωγικών, παιγνιωδών δραστηριοτήτων στη διδακτική πράξη, με στόχο την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 5. Ικανότητα συντονισμού και καθοδήγησης των μαθητών με τη σύνδεση και το συσχετισμό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες με τη μέθοδο STEAM, οι οποίες στηρίζονται στην καθημερινή ζωή και σε συγκεκριμένες, πραγματικές εμπειρίες.
 6. Προώθηση της συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία.
 7. Τεχνικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών στην τάξη, που θα αίρουν τις ανισότητες/διακρίσεις (εκπαιδευτικές δυνατότητες- κουλτούρα κάθε μαθητή).
 8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος – Εξασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, με στόχο να αντιληφθούν την ανάγκη εφαρμογής των αξιών της δημοκρατίας, χωρίς διακρίσεις.
 9. Χρήση ψηφιακών εργαλείων ΤΠΕ, για την ενδυνάμωση όλων των μαθητών, την ένταξή τους σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης και την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας, σε μία ολοένα και περισσότερο ποικιλόμορφη και ετερογενή, σύγχρονη τάξη.

Η εμπειρία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ως μια εκπληκτική εμπειρία τόσο ως προς την επιμόρφωση σε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και προσεγγίσεις, όσο και στην επικοινωνία και τη γνωριμία άλλους με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑ1 δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων αλλά και διδακτικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών με ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων συμπράξεων και προγραμμάτων eTwinningκαι Erasmus+.

Το Δεκέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου επιμορφωτική συνάντηση/παρουσίαση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με το σύνολο των εκπαιδευτικών της μονάδας, στο πλαίσιο διάχυσης και παρουσίασης εργαλείων και σχετικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα,εκτός από τις συνεργασίες σε προτζεκτ μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, εκπονήθηκανΕυρωπαϊκές σχολικές συμπράξεις eTwinning, για τη διάχυση και την ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών, τεχνικών και εργαλείων, σχετικών με την επιμόρφωση Europass. Τα εργαλεία αυτά αποδείχθηκαν χρήσιμα και κατά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου πολλές δράσεις των προγραμμάτων eTwinningσυνεχίστηκαν απρόσκοπτα.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά μέχρι τον Ιανουάριο του 2021,με δράσεις διάχυσης όπως είναι η διεξαγωγή webinarμέσω της πλατφόρμας eTwinning και η πραγματοποίηση –εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν- ημερίδας παρουσίασης του προγράμματος και των σχετικών δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν από τους μαθητές του σχολείου μας.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Αγγελική Δ. Θεοδόση ΠΕ86

 

© 2011 Έν Πειραιεί Powered By Webproviders.gr

Scroll to top
casus telefon
telefon dinleme programı
telefon dinleme
casus telefon
telefon dinleme
telefon dinleme programı