You Are Here: Home » ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ » Σε μαρασμό το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού

Σε μαρασμό το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού

Σε μαρασμό το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού

Οι παθογένειες της τελευταίας δεκαετίας και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε μαρασμό το Επιχειρηματικό Πάρκο Σχιστού Περάματος (ΒΙ.ΠΑΣ Α.Ε), που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Αττική με 80 Βιομηχανικές Επιχειρήσεις.

Η Διοίκηση της ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. υποστηρίζει πως ο Κλάδος της Nαυπηγικής Bιομηχανίας και Nαυπηγοεπισκευής μπορεί να δημιουργήσει άμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας, τόσο στον κλάδο της βιομηχανίας, όσο και συμπληρωματικά στον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου αλλά χρειάζεται, όπως αναφέρει, επανασχεδιασμός της όλης πολιτικής, εκσυγχρονισμός των υποδομών της Ζώνης Περάματος και φυσικά των δομών και του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία της Ζώνης.

“Τα υπό κατάρρευση ναυπηγεία, η απουσία, τόσον πολιτικής προσέλκυσης πλοίων, όσον και Eνιαίου Φορέα Ναυπηγικής Βιομηχανίας και Nαυπηγοεπισκευής μαζί με τη γραφειοκρατία, το υψηλό μή μισθολογικό κόστος και τον άνισο ανταγωνισμό από τις όμορες χώρες, αποτελούν τα κύρια εμπόδια επανεκκίνησης της οικονομίας στο ναυπηγοεπισκευαστικό χώρο”.

Ζητά δε τη συνεργασία της Πολιτείας και των θεσμικών φορέων για την επίλυση των προβλημάτων του Κλάδου.

Ειδικότερα, τονίζει  απαιτείται, κατ’ αρχήν, βαθειά γνώση του προβλήματος και στοχευμένες δράσεις.

Οσον αφορά στα επί μέρους εμπόδια, επισημαίνει:

“1. Ναυπηγεία υπό “κατάρρευση”.

Η μη λειτουργία του εμπορικού τμήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η υπολειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου και η απαξίωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος έχουν μειώσει δραματικά το σύνολο των παραγωγικών, οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο.

Η κατάσταση που επικρατεί στα ναυπηγεία έχει οδηγήσει αρκετές δορυφορικές επιχειρήσεις σε κλείσιμο, ενώ όσες παραμένουν ανοιχτές αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Είναι επιτακτική ανάγκη η επαναλειτουργία του εμπορικού τμήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η εύρυθμη λειτουργία των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου καθώς και της ΝΑ.ΖΩ Περάματος. Η τεχνογνωσία που διαθέτουν όλες αυτές οι μονάδες αποτελεί εγγύηση της γρήγορης ανάκαμψης του Κλάδου.

2. Απουσία Πολιτικής προσέλκυσης πλοίων.

Η αναποφασιστικότητα που υπάρχει, όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση ή μη του ΟΛΠ, σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και συμβάλλει στην ύπαρξη κλίματος αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τις επιχειρήσεις. Ο ΟΛΠ δρά μονοπωλιακά και έχει υψηλά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, χωρίς κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές.

Τούτο επηρεάζει αρνητικά την προσέλκυση των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά για εργασίες Ναυπηγοεπισκευής καθώς δεν μερίμνησε να εγκαταστήσει νέες δεξαμενές, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, ενώ οι υπάρχουσες είναι πεπαλαιομένες και δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή ζήτηση.

Επειδή αποκλειστικό έσοδο του ΟΛΠ είναι τα ΤΕΛΗ θα έπρεπε να εφαρμόζει μια τεκμηριωμένη, ανταποδοτική και παράλληλα αναπτυξιακή πολιτική με σκοπό την τόνωση του ανταγωνισμού εντός του λιμένα. Η επιβολή τελών χωρίς τεκμηριωμένη μελέτη ανταποδοτικότητας είναι αντιπαραγωγική (πχ υγρά και στερεά απόβλητα, σκουπίδια, δεξαμενισμοί πλοίων κλπ).

Πιστεύουμε πως, η εξασφάλιση όρων ελεύθερου ανταγωνισμού, με την εκχώρηση δραστηριοτήτων του λιμανιού στην ελεύθερη αγορά, μπορεί να συντελέσει στον εξορθολογισμό του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάνοντας το λιμάνι του Πειραιά πιο ανταγωνιστικό.

 

3. Γραφειοκρατία.

Καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες για έκδοση απαραίτητων εγγράφων (π.χ. έκδοση αδειών) δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της επισκευής του πλοίου.

Είναι γεγονός πως έχουν γίνει προσπάθειες για να μειωθεί η γραφειοκρατία και παρόλο που έχουμε επιτύχει κάποιες αλλαγές, αυτή παραμένει.

Για παράδειγμα η διαδικασία έκδοσης άδειας επισκευής επί του πλοίου, είτε αυτό βρίσκεται στη ράδα, είτε είναι στο λιμάνι, απαιτεί απασχόληση μιας ολόκληρης μέρας για σφραγίδες-υπογραφές- αιτήσεις κλπ, ενώ οι επιχειρήσεις, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο, θα μπορούσαν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας επισκευής.

 

4. Υψηλό μη μισθολογικό κόστος.

Οι μεγάλες επιβαρύνσεις μισθολογικού κόστους, που προέκυψαν από υπογραφές Τ.Σ.Σ.Ε (Τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) τα προηγούμενα χρόνια, και οι υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία μιάς επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα είναι διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με υψηλό μη μισθολογικό κόστος και με μη σταθερό φορολογικό σύστημα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις επιχειρήσεις των γειτονικών χωρών.

Τέλος, είμαστε υπέρ της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Κλαδικών αυτής και την διατήρηση σύναψης επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων στις οποίες ο κατώτατος μισθός θα είναι αυτός που θα ορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

5. Έντονος ανταγωνισμός από τις όμορες Χώρες.

Εκτός από σταθερό φορολογικό σύστημα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, οι γειτονικές χώρες διαθέτουν σύστημα ενισχύσεων και επιχορηγήσεων για τις ντόπιες επιχειρήσεις. Αυτά, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργούν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό, συγκρινόμενο με το δικό μας”.

 

Πρόταση επανεκκίνησης και ανάπτυξης

Η πρόταση της Διοίκησης του ΒΙΠΑΣ για την εξυγίανση και ανάπτυξη της Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στην Χώρα συνοψίζεται σε πρώτη φάση “στη δημιουργία μίας πρότυπης και ανταγωνιστικής Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνη στο Πέραμα, περιλαμβανομένου του Μώλου Δραπετσώνας-Γ1. Είναι πραγματοποιήσιμη εφ’ όσον:

-Θεσπιστεί ένα σύγχρονο, ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας υποχρεωτικό για όλους τους Χρήστες.

-Βελτιωθούν, αναβαθμιστούν και ανανεωθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές. (π.χ. δεξαμενές τύπου Panamax).

-Ανασυγκροτηθούν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, και οργανωθεί σύγχρονο marketing με στόχο την προσέλκυση πελατών.

Εμείς ως Χρήστες δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην ιδιωτικοποίηση εφόσον εξασφαλιστεί αμετάκλητα η χρήση των συγκεκριμένων χώρων (Πέραμα, Μώλου Δραπετσώνα-Γ1) ως Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και δέσμευσης για επενδύσεις.

Παράλληλα έχουμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας να συμμετέχουμε σε διαδικασίες παραχώρησης των συγκεκριμένων χώρων εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί.

Παράλληλα όμως θεωρούμε ατυχή τον χειρισμό του θέματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τις ελληνικές κυβερνήσεις αφού έχει οδηγήσει τα ΕΝΑΕ σε αδιέξοδο. Θεωρείται βέβαιον ότι λύσεις υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη. Η πλέον πρόσφορη πρόταση είναι ο διαχωρισμός του Εμπορικού Τμήματος και η εκποίηση αυτού όπως νομικά προβλέπεται με την υποχρέωση του νέου Ιδιωτικού Φορέα Διαχείρισης να διατηρήσει την δραστηριότητα της Ναυπηγοεπισκευής συνεργαζόμενος με τις ιδιωτικές Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις της περιοχής.

Όσον αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, η συνεχιζόμενη δυσάρεστη κατάσταση της υπολειτουργίας τους πρέπει να λάβει τέλος. Η εξυγίανση των Ναυπηγείων αυτών όπως και του Σκαραμαγκά είναι απαραίτητη, διότι έχουν τις δυνατότητες για Ναυπηγοεπισκευαστικές και Ναυπηγικές δραστηριότητες. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν τις υποδομές να οριοθετήσουν σε ξεχωριστή έκταση την Ναυπηγική και την Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα.

Τέλος σε ότι αφορά τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, λόγω του μικρού μεγέθους μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περιόδους αιχμής. Έτσι μακροπρόθεσμα θα αποκτήσουν τις δυνατότητες για επέκταση και ανάπτυξη.

Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου

Για τη σωστή λειτουργία του Κλάδου, και εφόσον αυτός επαναλειτουργήσει σε σωστές βάσεις κρίνουμε απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας Φορέας Ναυπηγοεπισκευαστικής Πολιτικής Υπεύθυνος για :

-την χάραξη και τον συντονισμό Εθνικής Ναυπηγοεπισκευαστικής Πολιτικής.

-την συστημική ανάλυση και ανάδειξη των θεμάτων του Κλάδου.

-την επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη του Κλάδου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

-την συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και διεργασίες που γίνονται σε Εθνικό και Κοινοτικό ή άλλο επίπεδο.

-την προβολή στο εξωτερικό του Ελληνικού Ναυπηγικού και Ναυπηγοεπισκευαστικού Τομέα (ενημέρωση προξενείων κλπ.)

-την διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζομένων επί θεμάτων του Κλάδου.

-Οριοθέτηση και χωροθέτηση ολοκλήρου της Ναυπηγοεπισκευαστικής περιοχής, ένταξή της στις διατάξεις περί Βιομηχανικών περιοχών σύμφωνα με το Ν. 3982/11″.

 

© 2011 Έν Πειραιεί Powered By Webproviders.gr

Scroll to top
casus telefon
telefon dinleme programı
telefon dinleme
casus telefon
telefon dinleme
telefon dinleme programı